Jaarrooster

7
14
21Start
28
4
11
18
25

6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29

5
12
19
26Voorjaars vakantie
4
11
18
25
1Pasen
8
15 Let op: 19 april uitvoering
22Meivakantie
29Meivakantie
19 april uitvoering

6
11 Grietmarkt optreden
13
20 Pinksteren
27
3
10
17
24
1
8Laatste repetitie
15
22
29