Privacybeleid

Vereniging VoiceMail Amerongen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Secretariaat VoiceMail AmerongenPersoonsgegevens die wij verwerken

VoiceMail Amerongen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid wordt/bent/was van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten, diensten aan onze vereniging levert en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Koorleden en voormalige koorleden:

 • Voor- en achternaam*
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres*
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • datum begin/einde lidmaatschap Dienstverlenende personen:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

*van kandidaat-koorleden beperkt de verwerking zich tot deze gegevens.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VoiceMail verwerkt foto’s en films van kooroptredens en repetities met als doel deze beschikbaar te stellen aan koorleden en te gebruiken voor publicitaire doeleinden in het kader van de verenigingsactiviteiten.

Sommige foto’s zijn voorzien van identificerende persoonsgegevens. Deze foto’s worden niet gebruikt voor publicitaire doeleinden. Foto’s in combinatie met persoonsgegevens worden nimmer met derden gedeeld.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VoiceMail Amerongen verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten te kunnen verrichten:

 • U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten te kunnen voeren
 • Versturen van facturen en het afhandelen van betalingen
 • Om diensten in het kader van onze verenigingsactiviteiten aan u te leveren
 • Aan koorleden de mogelijkheid te bieden een account op de website te hebben.

VoiceMail verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor opgaven aan de belastingdienst.Geautomatiseerde besluitvorming

VoiceMail neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VoiceMail) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VoiceMail bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Wij hanteren

 1. een bewaring van gegevens van koorleden tot het einde van het verenigingslidmaatschap;
 2. en bewaartermijn van vijftien jaren voor gegevens van ex-koorleden, tenzij de persoon bij het beëindigen van het lidmaatschap aangeeft de bewaring te beperken tot de wettelijk voorgeschreven termijn van zeven jaren.
 3. een bewaartermijn van zeven jaar voor gegevens van personen waarmee wij contact hebben voor de uitvoering van diensten.Delen van persoonsgegevens met derden

VoiceMail verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de verenigingsactiviteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Gebruik website

We analyseren het gebruik van deze website voor het verbeteren van de informatievoorziening. Dit betreft uitsluitend het tellen van bezoek van onze site en de verschillende website pagina’s. Voor de pagina’s van de website die toegankelijk zijn via een account bestaat de mogelijkheid om statistieken bij te houden van het gebruik van de oefenpagina’s. Al deze informatie is alleen intern van belang en wordt met niemand gedeeld. De statistische informatie wordt na 12 maanden verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VoiceMail gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste behoudens indien wettelijke bewaarvoorschriften van toepassing zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VoiceMail Amerongen. Voor leden geldt het recht tot intrekken of bezwaar voor zover het mogelijk blijft voor de vereniging de hiervoor beschreven activiteiten t.a.v. de leden te verrichten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de vereniging.Beveiliging persoonsgegevens

VoiceMail Amerongen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Amerongen, 26-03-2023